Opiskelijat kertovat

Rehtorin vinkit, osa 3: opettajat

8.8.2016 10:19 Kirjoittaja Kirjoita kommenttisi
Vesa_AMK_blogi

Sain kesällä 2016 haasteen Turun ammattikorkeakoulun lehtori Sakari Koivuselta ja opiskelija Jarmo Keskitalolta. Molemmat olivat julkaisseet omat ”noin 10 käskyään” omille viiteryhmilleen ( Sakarin blogi ja Jarmon blogi ). Minulle he ehdottivat samoja tehtäviä sekä lisäksi kirjoittamaan ”noin 10 käskyä” johtajalle.

Johtajille ja opiskelijoille kirjoitin näkemyksiäni edellisissä blogauksissa, joten tässä kolmas erä suunnattuna opettajille:

 

Seitsemän näkökulmaa ammattikorkeakouluopettajuuteen

Toimeksiannosta huolimatta en kirjoita tähän käskyjä vaan muutamia näkökulmia. Kirjoittajakollegat ovat nimittäin jo kirjoittaneet omat erinomaiset tiivistyksensä, joita suosittelen kaikille luettavaksi:

10 käskyä opiskelijalta opettajille (Jarmo)

Tusina teesiä opettajakollegoille (Sakari)

Osaa seuraavista näkökulmista on käsitelty käskyissä ja teeseissä, mutta koitan tuoda asioihin vielä uusia painotuksia.

 

Viisas pääsee vähemmällä

Vanhakantaisista työehtosopimusmalleista johtuen opettajien työtä on pitkään mitattu tunneilla. Perinteinen toimintatapa johtaa tavoitteeseen tuntimäärien maksimoinnista, jotta oma kakku tulee varmasti mahdollisimman täyteen. Työmäärälähtöinen ajattelu synnyttää näennäistehokkuutta, jossa työmäärä kasvaa tuloksia merkityksellisemmäksi.

Ammattikorkeakoulujen nykytilanteessa työmäärän merkitys on kuitenkin vähentynyt. Keskeisemmäksi on noussut, että ammattikorkeakoulu saavuttaa ja toivottavasti myös ylittää sille määritellyt tavoitteet. Tavoitteita määrittelee kaksi keskeistä lähtökohtaa, ammattikorkeakoulun strategia sekä valtakunnallinen rahoitusmalli.

Turun ammattikorkeakoulu on strategiansa mukaisesti olemassa Varsinais-Suomen työelämän, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Jos nuo asiat kehittyvät, olemme suunnanneet työpanoksemme oikeisiin asioihin. Kun samalla varmistamme, että tuotamme rahoitusmallissa määriteltyjä suoritteita ja liiketoimintatuloksia enenevällä tahdilla, menee kehityksemme oikeaan suuntaan.

 

Armon mekin ansaitsemme

Opettajuus on edelleen kutsumusammatti, joten opettajat ovat monella tavalla poikkeuksellisen sitoutuneita työntekijöitä. He tietävät tekevänsä kansakunnallisesti merkittävää työtä ja haluavat tehdä sen hyvin.

Yhdistettäessä kutsumusammattius edellisessä näkökulmassa esiteltyyn tuntikeskusteluun opettaja ottaa liian usein vastuulleen kohtuuttoman suuren työmäärän ja kokee sen ahtamisen annettuun resurssiin ahdistavaksi. Se ei ole pitkällä tähtäimellä eduksi opettajalle eikä organisaatiolle. On aina parempi antaa itselleen armoa ja etsiä jatkuvasti uusia tapoja oman työmäärän keventämiselle – siten, että tuloksellisuus kuitenkin paranee.

 

Muutosten tuulet puhaltavat

Elämme niin nopeasti muuttuvassa maailmassa, että sen perässä pysyminen voi tuntua raskaalta. Asiaan on kuitenkin helppo ratkaisu: kannattaa olla mieluummin muutoksen etupuolella vaikuttamassa siihen. Mitä enemmän on itse suuntaamassa oman asiantuntija-alueensa ja toimintatapojensa muuttumista, sitä helpompi on niitä itse toteuttaa.

 

Ammattilaiseksi opitaan työskentelemällä

Kirjoittajakollegat käsittelivät aihetta jo niin hyvin, että meinasin jättää kokonaan tämän pois, mutta yhtä lisänäkökulmaa halusin painottaa:

Ammattikorkeakoulun pedagoginen tavoite on tuottaa ammatillisia asiantuntijoita työelämään ja sen kehittämiseen. Meille tulevilla opiskelijoilla on pitkälti yli 10 vuoden teoreettispainotteinen oppimisputki takanaan. Suuri kasvatustehtävämme on mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen kehittyminen työelämän tarpeiden suuntaan ja niveltää heidän työntekotapansa nykypäivän työelämän vaatimuksiin sopiviksi.

Asiantuntijatyöhön kuuluu suurena osana itsenäinen vastuullinen työskentely. Näin ollen kannattaa suunnitella mahdollisimman suuri osa oppimistapahtumista sellaiseksi, että opiskelijat kantavat pääosan vastuusta ja toiminnasta. Opettajan roolina on enemmän innostaa, haastaa, ohjata ja tukea kuin toimia tiedonjakamisen keskuksena. Samalla opettajan työ monipuolistuu ja on itsellekin innostavampaa, kun pääsee tukemaan kiinnostuneita opiskelijoita konkreettisten asioiden tekemisessä.

 

Toimenkuvan innostava äärettömyys

Ammattikorkeakoulujen tehtäviin kuuluvat opetuksen lisäksi soveltava tutkimustoiminta, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta. Koska OKM maksaa jatkuvasti vähemmän tuloksistamme, ulkoisesti rahoitetut projektit ja liiketoiminnalliset asiantuntijapalvelut ovat tulleet osaksi kaikkien opettajien toimenkuvaa. Ammattikorkeakouluopettaja onkin tänä päivänä paljon lähempänä alansa kehittämisen yleisasiantuntijaa kuin perinteistä opetukseen keskittyvää tietäjää.

Kaikki uudet lähdöt synnyttävät uusia mahdollisuuksia oppia, muuttua ja innostua. Projektitöissä pääsee mukaan työelämän kehittämiseen, tutkimuksissa tuottamaan uutta tietoa ja taiteellisessa toiminnassa luomaan elämyksiä. Niveltämällä saatuja kokemuksia opiskelijoiden kanssa tehtävään työhön, pystyy uudistamaan oppimisen sisältöä ja menetelmiä. Mitä monipuolisempaa toimenkuvaa opettaja tekee, sitä parempi se on niin opettajan ammatilliselle kasvulle kuin ammattikorkeakoulun menestykselle.

 

Asiantuntijuus näkyviin

Meidän opettajakunnassamme on useita vähintään kansallisen tason huippuja. Heillä on paljon sanottavaa omalla alallaan. Perinteisesti ammattikorkeakouluopettajat ovat kuitenkin jääneet turhaan yliopistokollegoiden varjoon julkisessa keskustelussa ja oman asiantuntemuksensa esilletuonnissa.

Me voisimme parhaillaan olla tuomassa vahvaa asiantuntijapanosta esille sote-palveluiden uudistamisessa, osallisuuden lisäämisessä, alueen hyvinvointimatkailun kehittämisessä, kiertotalouden synnyttämisessä, digitalisaatiossa ja monilla muilla strategisesti merkittävillä aloilla. Se vaatii osaamisen lisäksi vain halua ja valmiutta ottaa asiantuntijan viitta kannettavakseen ja astua julkisuuden valokeilaan.

 

Yhdessä olemme enemmän

Ammattikorkeakoulu on organisaationa noin 10000 osaajan yhteisö. Täällä ei kenenkään kannata jäädä yksin, vaan etsiä verkostoonsa uusia innostavia tekijöitä ja asiantuntijoita. Isossa talossa löytyy taitoa ambulanssityöstä öljyntorjuntaan, joten mahdollisten osaamisyhdistelmien määrä on käytännössä rajaton.

Kun me innostamme toisiamme ja annamme itsemme innostua joka päivä uudestaan, on meillä hyvä työskennellä yhdessä.

 

Terveisin,

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila

Kategoriat:

Kirjoittaja: Ylläpitäjä